karakteristike programa

...

Praćenje rokova

Praćenje rokova u sledećim oblastima: osposobljavanje i obuka zaposlenih, lekarski pregledi, LZS i LZO, ispitivanje uslova radne okoline i opreme...

Dnevni izveštaji

Pratite stanje BZR kod klijenata na dnevnom nivou održavajući dnevnu komunikaciju sa Vašim klijentima upotrebom modula Dnevni izveštaji.

Podsetnik

Podsetnik Vam omogućava da na vreme uočite u kojim sferama i kod kojih klijenata je potreno da preduzmete odrđene radnje kako biste BZR održali u zakonski propisianim okvirima.

Licence

HSE reminder predstavlja web bazirani program koji se nudi kao servis na internetu ili
kao proizvod koji može da se instalira na jednom računaru ili serveru Vaše firme.

Cena licenci za on-line verziju, tj. program kao servis na internetu:

20 EUR / mesečno

Praćenje rokova do 30 preduzeća.
Tehnička podrška putem maila.
Dostupnost 24/7
Uvek dostupna poslednja verzija programa.

30 EUR / mesečno

Praćenje rokova do 50 preduzeća.
Tehnička podrška putem maila.
Dostupnost 24/7
Uvek dostupna poslednja verzija programa.

40 EUR / mesečno

Praćenje rokova do 80 preduzeća.
Tehnička podrška putem maila.
Dostupnost 24/7
Uvek dostupna poslednja verzija programa.

50 EUR / mesečno

Praćenje rokova preko 80 preduzeća.
Tehnička podrška putem maila.
Dostupnost 24/7
Uvek dostupna poslednja verzija programa.

Potrebno Vam je još informacija o HSE Reminder-u?

Zanima Vas instalacija programa na Vašem računaru ili serveru firme?

vesti