Olakšajte sebi poslove bezbednosti i zdravlja na radu!

Karakteristike programa

Praćenje rokova

Praćenje rokova u sledećim oblastima: osposobljavanje i obuka zaposlenih, lekarski pregledi, LZS i LZO, ispitivanje uslova radne okoline i opreme...

Dnevni izveštaji

Pratite stanje BZR kod klijenata na dnevnom nivou održavajući dnevnu komunikaciju sa Vašim klijentima upotrebom modula Dnevni izveštaji.

Podsetnik

Podsetnik Vam omogućava da na vreme uočite u kojim sferama i kod kojih klijenata je potreno da preduzmete odrđene radnje kako biste BZR održali u zakonski propisianim okvirima.

Lokalizacija

Program HSE Reminder je primenjiv u različitim državama u skladu sa lokalim propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Moguća je potpuna lokalizacija uključujući i jezik rada i prikaza.

HSE reminder predstavlja web bazirani program koji se nudi kao servis na internetu ili
kao proizvod koji može da se instalira na jednom računaru ili serveru Vaše firme.

Cena licenci* za on-line verziju, tj. program kao servis na internetu:

PAKET 30
20 EUR / mesečno

Praćenje rokova do 30 preduzeća.
Tehnička podrška putem maila.
Dostupnost 24/7
Uvek dostupna poslednja verzija programa.

PAKET 50
30 EUR / mesečno

Praćenje rokova do 50 preduzeća.
Tehnička podrška putem maila.
Dostupnost 24/7
Uvek dostupna poslednja verzija programa.

PAKET 80
40 EUR / mesečno

Praćenje rokova do 80 preduzeća.
Tehnička podrška putem maila.
Dostupnost 24/7
Uvek dostupna poslednja verzija programa.

PAKET 80+
50 EUR / mesečno

Praćenje rokova preko 80 preduzeća.
Tehnička podrška putem maila.
Dostupnost 24/7
Uvek dostupna poslednja verzija programa.

* U cenu licenci nije uključena opcija Dnevni izveštaji. Doplata za dnevne izveštaje iznosi 0,5 EUR/mesečno po preduzeću.

Potrebno Vam je još informacija o HSE Reminder-u?

Zanima Vas instalacija programa na Vašem računaru ili serveru firme?